Thiết kế nội thất

Căn hộ được hoàn thiện với các thiết bị gắn tường, sàn, trần…Phù hợp với các khách hàng muốn có căn hộ đã hoàn thiện để chuyển vào ở ngay và không mât thời gian chi phí sửa chữa căn hộ.

News -